Αντιμετώπιση διάρροιας

Αντιμετώπιση διάρροιας

Η διάρροια είναι ένα ακόμα συχνό σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με καρκίνο.
Μπορεί να είναι είτε σύμπτωμα της ίδιας της νόσου είτε παρενέργεια κάποιων φαρμάκων που μπορεί να χορηγούνται για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
Όταν η διάρροια είναι σύμπτωμα της ίδιας της νόσου συνήθως η αντιμετώπιση της νόσου συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της.
Υπάρχουν και φαρμακευτικά μέσα για την αντιμετώπιση της διάρροιας με πιο γνωστό τη λοπεραμίδη (το γνωστό μας Immodium).
Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η διάρροια να οφείλεται σε κάποιο λοιμώδες βακτηριακό αίτιο οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση αντιβίωσης.