Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας

Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που εμφανίζεται σε ασθενείς με καρκίνο. Μπορεί να προκληθεί είτε λόγω της ίδιας της νόσου είτε λόγω φαρμάκων που μπορεί να χορηγηθούν για την αντιμετώπιση της νόσου ή για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της νόσου.
Αρκετά χημειοθεραπευτικά, κάποια αντιεμετικά και τα οπιοειδή είναι κάποια από τα φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα.
Η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της ζωής των ασθενών με καρκίνο.
Τα φάρμακα αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας χαρακτηρίζονται ως υπακτικά. Έχουμε διάφορες κατηγορίες υπακτικών. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες.

  1. Ωσμωτικά Υπακτικά: Τα ωσμωτικά υπακτικά αυξάνουν την υγρασία των κοπράνων απορροφώντας νερό στο έντερο. Έτσι, τα κόπρανα ανακτούν μία φυσιολογική σύσταση. Ο χρόνος δράσης των ωσμωτικών υπακτικών είναι 1-2 ημέρες. Παραδείγματα ωσμωτικών υπακτικών είναι η μακρογόλη και η λακτουλόζη.
  2. Υπακτικά αύξησης του όγκου των κοπράνων: Αποτελούμενα από φυτικές ίνες και βλεννώδη υλικά, τα υπακτικά αύξησης του όγκου των κοπράνων διογκώνονται μόλις έρθουν σε επαφή με το νερό και αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων: τροποποιείται η σύσταση των κοπράνων και διευκολύνεται η διέλευση τους. Ο χρόνος δράσης είναι 1-3 ημέρες. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται μετά από αρκετές ημέρες θεραπείες.
  3. Λιπαντικά Υπακτικά: Τα λιπαντικά υπακτικά διευκολύνουν τη διέλευση των κοπράνων λιπαίνοντας τα τοιχώματα του εντέρου. Ο χρόνος δράσης είναι 6-72 ώρες. Παραδείγματα είναι η παραφίνη και η βαζελίνη.
  4. Υπακτικά Ορθικής Χρήσης: Τα υπακτικά ορθικής χρήσης που προορίζονται για περιπτώσεις δύσκολης αφόδευσης διατίθενται σε μορφή υπόθετου, κλύσματος ή ορθικής γέλης για την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού της αφόδευσης (αποβολή κοπράνων). Ο χρόνος δράσης είναι 5-60 λεπτά. Παράδειγμα είναι τα υπόθετα γλυκερίνης.
  5. Διεγερτικά Υπακτικά: Τα διεγερτικά υπακτικά διεγείρουν τα τοιχώματα του εντέρου, αυξάνουν την κινητικότητα του εντέρου και την έκκριση νερού επιτρέποντας την εκκένωση των κοπράνων. Ο χρόνος δράσης είναι μετά από 6 ώρες. Παραδείγματα είναι το καστορέλαιο και τα άλατα μαγνησίου.