Τι είναι το Survivorship

Τι είναι survivorship ή αλλιώς επιβίωση ασθενών με καρκίνο;

To survivorship ή επιβίωση ασθενών με καρκίνο αφορά τη διαδικασία που περιλαμαβάνει ζητήματα σωματικής, ψυχικής και πνευματικής φύσεως των ασθενών με καρκίνο που χαρακτηρίζονται ως survivors. Ποιοι είναι όμως οι survivors ή επιβιώσαντες από τον καρκίνο.

 

Ως survivors λοιπόν χαρακτηρίζονται:

α) οι ασθενείς που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει την κύρια θεραπεία, είναι ελεύθεροι νόσου και δεν λαμβάνουν πλέον κάποια θεραπεία

β) οι ασθενείς που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει την κύρια θεραπεία, είναι ελεύθεροι νόσου και λαμβάνουν κάποια θεραπεία ως θεραπεία συντήρησης για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα και τέλος

γ) οι ασθενείς που μπορεί να συνεχίζουν να έχουν νόσο αλλά καλά ελεγχόμενη νόσο και να συνεχίζουν να λαμβάνουν κάποια θεραπεία προκειμένου να καταστεί η νόσος ως μια χρόνια νόσος.

To survivorship αποτελεί βασικό στοιχείο της λεγόμενης ολιστικής αντιμετώπισης του ογκολογικού ασθενούς καθώς η αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς δεν σταματάει με τη λήψη της χημειοθεραπείας ή της ανοσοθεραπείας αλλά συνεχίζεται και μετά το τέλος της θεραπείας.

Το survivorship είναι μια έννοια η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα ευρωπαικά και ελληνικά δεδομένα και εστιάζει πέραν των ιατρικών ζητημάτων του ασθενούς και σε ζητήματα ψυχικής και πνευματικής φύσεως καθώς και σε ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν σε θέματα της καθημερινότητας όπως ζητήματα σχέσεων με τους φίλους και της οικογένειας, ζητήματα οικονομικά, ζητήματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, την οικογένεια και την απόκτηση αυτών.

Επάνω στο survivorship υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ογκολογική Εταιρεία (ESMO) και των οποιών ο βασικός συγγραφέας είναι ο ιατρός κ. Μητσιμπόνας.