Βιογραφικό

Νικόλαος Μητσιμπόνας

Παθολόγος – Ογκολόγος

Επαγγελματική Εμπειρία

Από 08.2018: Θεράπων Ιατρός – Συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Θεράπων Ιατρός – Συνεργάτης Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
06.2018: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας
07.2017-06.2018: Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας Β Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΟΝΑ Άγιος Σάββας
09.2013- 06.2017: Ειδικευόμενος Ιατρός Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας και Αιματολογίας Marienhoppital, Akademisches Lehrkrankenhaus Heinrich Heine Universität Düsseldorf
01.2012- 07.2013: Ειδικευόμενος Ιατρός Κλινική Παθολογίας St. Josef Hospital Hilden
12.2010- 07.2011: Οπλίτης Ιατρός κατά τη στρατιωτική θητεία

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

01.2019 – 05.2021: Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην “Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας”, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
09.2004 – 08.2010: Απόφοιτος Ιατρική Σχολής Αθηνών με βαθμό “Λίαν Καλώς” ,Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετεκπαίδευση

06.2019 – 08.2019: ESMO Fellowship in Translational Research, Translational Research Unit Visit in Biomarkers, The Christie Hospital and Manchester Cancer Research Center, Manchester United Kingdom
10.2018: Επιτυχία στις εξετάσεις ESMO για Παθολογική Ογκολογία, Μόναχο 2018

Ιδιότητα Μέλους

• ESMO- European Society of Medical Oncology
• ASCO- American Society of Clinical Oncology
• ECCO- European Cancer Organisation
• DGHO- Deutsche Gesellschaft fur Hamato- / Onkologie (German Society of Haemato-/Oncology)
• HESMO- Hellenic Society of Medical Oncology
• Member of medical Association of Nordrhein/Westfalia and Athens