Δημοσιεύσεις

Συγγραφική Δραστηριότητα

Βιβλία

 • Συγγραφέας του ESMO Patient Guide on Survivorship (ESMO Guidelines)
 • Μετάφραση και επιμέλεια του ESMO Patient Guide on Survivorship στα ελληνικά υπό την αιγίδα της EΟΠΕ
 • Νεότερες Θεραπείες στην Ογκολογία: Εγχειρίδιο Διαχείρισης των Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Περιοδικά

 • Η ανοσοθεραπεία των καρκίνων του πεπτικού συστήματος. Ιατρικά Ανάλεκτα. Ν. Μητσιμπόνας.
 • Esmo magazine-esmo perspectives features survivorship guide- The Patient Guide on Survivorship: Helping doctors help survivors (http://magazine.esmo.org/perspectives-5#!/feature-survivorship-guide)
 • Η ζωή μετά την αρχική θεραπεία. Πώς μπορώ να επιστρέψω στην κανονική ζωή μου; 39ο τεύχος περιοδικό ΚΕΦΙ (μη κερδοσκοπική οργάνωση-σύλλογος ογκολογικών ασθενών),

(https://www.anticancerath.gr/downloads/3120__kefi_news_t39_.pdf)

 • Καρκίνος: Αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να με

βοηθήσει /υποστηρίξει; 38ο τεύχος περιοδικό ΚΕΦΙ (μη κερδοσκοπική οργάνωση-σύλλογος ογκολογικών ασθενών).

(https://www.anticancerath.gr/downloads/3114_kefi_news-t38-final.pdf)

 • Survivorship: Πύλη για ένα πιο ελπιδοφόρο ολιστικό ογκολογικό μέλλον. Τα Νέα της Ογκολογίας. Ν. Μητσιμπόνας

Δημοσιεύσεις

            2021

 • Pancreatic metastasis from malignant pleural mesothelioma. An extremely rare site of metastasis in a patient with a very prolonged survival of seven years. Current Problems in Cancer: Case Reports Volume 4, 2021, 100077. https://doi.org/10.1016/j.cpccr.2021.100077. Mitsimponas N., Petounis A.
 • Urinary Bladder Metastasis from Gastric Cancer: A Case Report and Review of the Literature. Reports. 2021; 4(2):14. https://doi.org/10.3390/reports4020014. Mitsimponas N., Zervopoulos G.

2019

 • Treatment of Combined Autoimmune Neutropenia and Immune Thrombocytopenia with Methotrexate. Acta Haematol. 2019 Jun 28:1-2. doi: 10.1159/000500872. Mitsogianni M., Mitsimponas N., Haase S., Giagounidis A.
 • Metastatic Cutaneous Squamous Cell Cancer with Peritoneal Carcinomatosis: A Case Report. Reports20192(1), 8; https://doi.org/10.3390/reports2010008.  Mitsimponas N., Grivas A.

2018

 • Aromatase Inhibitor-Associated Tendinopathy and Muscle Tendon Rupture: Report of Three Cases of This Exceedingly Rare Adverse Event. Case Rep Oncol 2018;11:557–561Mitsimponas N. · Klouva E. · Tryfonopoulos D. · Grivas A. · Demiri S. · Koumakis G. · Gouveris P.
 • Isolated splenic metastasis from non-small cell lung cancer: Study of an extremely rare clinical entity with review of all cases reported in the literature. Journal of Thoracic Oncology Volume 13, Issue 4, Supplement, April 2018, Pages S123-S124. N. Mitsimponas, M. Mitsogianni, A. Giagounidis
 • Concomitant Non-Small Cell Lung Cancer and Hairy Cell Leukemia in a Patient Harboring BRAF-V600E Mutation in Both Tissues: A Case Report. Case Rep Oncol 2018;11:109-113. Mitsogianni M, Mitsimponas N, Crespo F, Hartmann K, A, Klosterhalfen B, Haase S, Giagounidis A.

2017

 • ESMO Patient Guide on Survivorship”, ESMO Guidelines (2017)

Dr. Nikolaos Mitsimponas & Dr. Stefan Rauh representing ESMO, with contribution of ECPC representatives Dr. Francesco De Lorenzo and Kathi Apostolidis

 • Isolated Gallbladder Metastasis from Renal Cell Carcinoma: A Case Report and Review of the Literature. Ann Hematol Oncol. 2017; 4(5): 1149. Mitsimponas N, Crespo F, Zarras K, Diederich S, Klosterhalfen B and Giagounidis A.
 • Isolated Splenic Metastasis from Non-Small-Cell Lung Cancer: A Case Report and Review of the Literature. Case Rep Oncol 2017; 10:638–643. Mitsimponas N. · Mitsogianni M. · Crespo F. · Hartmann K.-A. · Diederich S. · Klosterhalfen B. · Giagounidis A.